Inbreng schriftelijk overleg : Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

De vergadering is geweest

12 mei 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

    Te behandelen:

    Loading data