Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 mei 2021
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-Regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 12 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kennismakingsgesprek Raad van StateDe commissie besluit in te gaan op de uitnodiging van de Raad van State tot het voeren van een (besloten) kennismakingsgesprek na het zomerreces.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Aanbod Rathenau Instituut voor introductiebijeenkomst

 5. 5

  Aanbod AP voor kennismakingsgesprek

 6. 6

  Aanbod Rli voor toelichting op advies ‘Digitaal duurzaam’

 7. 7

  Aanbod WRR voor presentatie over digitalisering

 8. 8

  Verzoek OM om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Digitale Zaken

 9. 9

  Uitnodiging Hogeschool van Amsterdam m.b.t. digitalisering

 10. 10

  Aanbieding rapport ‘Samenwerking G40 en rijk: slimme duurzame verstedelijking’ van Gemeente Apeldoorn, namens G40-gemeenten

 11. 11

  Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de technologiesector

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Verordening inzake Digitale Markten (Digital Markets Act)

  Zie stafnotitie EU-adviseur voor behandelvoorstellen bij agendapunt 10. 

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vastgestelde data procedurevergaderingen tot aan het zomerreces

  • Woensdag 12 mei 2021 11.00-12.00 uur
  • Woensdag 26 mei 2021 11.30-12.30 uur
  • Woensdag 9 juni  2021 11.00-12.00 uur
  • Woensdag 23 juni 2021 11.30-12.30 uur
  • Woensdag 7 juli 2021 11.00-12.00 uur
 15. 15

  Lief- en Leedpot