Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden cie. EZK d.d. 6 juli 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 juli 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 juli 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-Regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

2
Brievenlijst
3
Uitnodiging Gemeente Veenendaal, namens Utechtse-regio, voor werkbezoek m.b.t. economie/versterking innovatiekracht Midden-Nederland
4
Uitnodiging IPO en meerdere organisaties voor werkbezoek 'Regionale Energie Strategieën'
5
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

Te behandelen:

10
Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)

Te behandelen:

16
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35830-XIII-2)

Te behandelen:

28
Reactie op de motie van de leden Van der Lee en Kröger over de samenhang tussen de duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie in beeld brengen (Kamerstuk 32813-628)

Te behandelen:

30
Overleg met grensregio's over grensoverschrijdende energieprojecten n.a.v. de motie van de leden Paternotte en Sienot over bilaterale afspraken met buurlanden over experimenteerruimte voor grensoverschrijdende duurzame energieprojecten

Te behandelen:

42
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Futselaar over het voorkomen van dubbele verplichtingen die tot financiële problemen kunnen leiden (Kamerstuk 35421-16)

Te behandelen:

50
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen EZK
55
58
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
60
Stafnotitie Analyse publicaties energie-infrastructuur investeringen
61
Stafnotitie Samenstelling delegatie COP26 en vervolgstappen
62
Stafnotitie Overdracht dossiers/stukken aan commissie Digitale Zaken (DiZa)
63
Correctie van foutieve gegevens in bijlage 7 van de Voorjaarsnota (de bijlage Verticale Toelichting)met betrekking tot het Nationaal Groeifonds (NGF) en het accres van het Gemeentefonds

Te behandelen:

69
Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek Windpark Schiermonnikoog