Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Voorlopig overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden cie. EZK d.d. 4 juni 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 8 juni 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK op 8 juni 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbieding advies 'Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie' van AWTI
4
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport m.b.t. staatsdeelnemingen in energietransitie d.d. 17 juni 2021
5
Uitnodiging Gastvrij Nederland voor werkbezoek d.d. 28 juni 2021
6
Aanbod IPO, mede namens VNG en UvW, voor technische briefing over Regionale Energie Strategieën d.d. 30 juni of 1 juli 2021
9
Toestemming deelname aan een technische briefing over de recente uitspraken van de directeur van de NAM over de versterkingsoperatie en van de aanpassing van de werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Te behandelen:

11
Afschrift van het antwoord over de behandeling van een Wob-verzoek betreffende correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Nedmag over de behandeling van een winningsplan voor zoutwinning van het bedrijf Nedmag B.V.

Te behandelen:

17
Beantwoording vragen van het lid Van Raan gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet windenenergie op zee en reactie op de motie van de leden Sienot en Van der Lee over bescherming van natuur en ecologie in de Noordzee (Kamerstuk 35092-13)

Te behandelen:

25
Afschrift van de koninklijke besluiten houdende enkele tijdelijke voorzieningen voor de periode dat minister B. van ’t Wout niet in staat is zijn taken als minister van Economische Zaken en Klimaat uit te oefenen, benoeming van D. Yesilgöz-Zegerius tot Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Te behandelen:

26
Afschrift van de koninklijke besluiten houdende een tijdelijke aanvullende voorziening voor de periode dat minister B. van ’t Wout niet in staat is zijn taken als minister van Economische Zaken en Klimaat uit te oefenen en houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Te behandelen:

27
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen EZK
29
Stafnotitie Aangepast voorstel Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds
30
Voorstel van het lid Boucke (D66) voor het laten uitvoeren van contraexpertise op de besluitvorming inzake de keuze voor het tracé ‘Eemshaven west' en de hiervoor geleverde argumentatie

Te behandelen:

32
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
34
Stafnotitie Aankondiging inventarisatie kennisagenda
35
Schema procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2021

Details

ZOMERRECES 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
  • Dinsdag 14 september 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 28 september 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 12 oktober 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
HERFSTRECES 2021: vrijdag 15 oktober tot en met maandag 25 oktober 2021
  • Dinsdag  2 november 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 16 november 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 30 november 2021 van 16.30 tot 17.30 uur
  • Dinsdag 14 december 2021 van 16.30 tot 17.30 uur 
KERSTRECES 2021: vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022
37
Vervolg uitvoering van de motie van het lid Van der Plas over toesturen van alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen van Fieldlab activiteiten waar reeds toestemming voor is verleend (Kamerstuk 25295-1162)

Te behandelen:

44
Verzoek van het lid Romke de Jong om de staatssecretaris te vragen uiterlijk 16 juni 2021 aan te geven hoe de motie-Van Ginneken c.s. over de veilingregeling aanhangig maken bij de Tweede Kamer (Kamerstuk 24095, nr. 539) zal worden uitgevoerd.

Te behandelen: