Wetgevingsoverleg : Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

De vergadering is geweest

23 november 2020
10:00 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Jeugd

 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Onderdeel Jeugd van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar ‘inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verkenning doorstart van De Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de Verkenning doorstart van De Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zakenbrief inzake de Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  De voortgang van de sluiting van de Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang sluiting De Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie tussenrapportage vervolgtoezicht inspecties 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Invulling van de aanbevelingen van de evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek en instellingsbesluit jeugdautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gecombineerde vijfde en zesde periodieke Nederlandse rapportage over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsbrief Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

 17. 17

  Voortgang Zorg voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op onderzoek van Verwey-Jonker Instituut over het grote aantal jongeren met een chronische aandoening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken van de acties die zijn ingezet voor kinderen en jongeren met een levenslange en levensbrede zorg- en hulpvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindrapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ van de Werkgroep Wij zien je Wel (WzjW)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data