E-mailprocedure : Verzoek aanbieden petitie seksuele intimidatie Nederland

De vergadering is geweest

24 juni 2020
13:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 12:39
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure verzoek aanbieden petitie seksuele intimidatie Nederland
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek tot het aanbieden van een petitie inzake seksuele intimidatie in Nederland. De petitieaanbieder wenst deze nog voor het zomerreces aan uw commissie aan te bieden.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 24 juni om 13.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek aanbieden petitie seksuele intimidatie Nederland

    Te behandelen:

    Loading data
  2. 2

    Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. seksuele intimidatie in Nederland