Wetgevingsoverleg

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35493)

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35493) "Deze vergadering is geweest
Indicatieve spreektijd per fractie bedraagt 3 minuten in eerste termijn

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35493) - 2 juli 2020
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2020, over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (Kamerstuk 35493)
Stenogram
Download Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35493) (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Te behandelen: