E-mailprocedure : Verzoek overhandiging petitie(s) op korte termijn inzake het aangekondigde wetsvoorstel Tijdelijk wet COVID-19

De vergadering is geweest

15 juni 2020
17:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 15 juni 2020 17:25
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure overhandiging petitie(s)
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 15 juni 2020 13:41
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure verzoek overhandiging petitie(s) op korte termijn
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek tot het aanbieden van een (digitale) petitie inzake het aangekondigde wetsvoorstel Tijdelijk wet COVID-19.
 
Ik verzoek u uiterlijk hedenmiddag om 17.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek overhandiging petitie(s) op korte termijn

    Te behandelen:

    Loading data