11
jun
Besloten debat
11 juni 2020 13:00
E-mailprocedure

Verzoek over inhandenstelling nog te ontvangen wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19

E-mailprocedure: "Verzoek over inhandenstelling nog te ontvangen wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 14:45
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek over inhandenstelling nog te ontvangen wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek niet wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 12:55
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure verzoek over inhandenstelling nog te ontvangen wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een voorstel van het lid Groothuizen (D66-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, donderdag 11 juni om 13.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel.
 
Ter informatie merk ik op dat de gebruikelijk werkwijze van inhandenstelling geschiedt door de Voorzitter samen met de eerste en tweede ondervoorzitter (artikel 90 RvO). Zij volgen hierbij de eerste ondertekening van het wetsvoorstel. Die commissie krijgt het wetsvoorstel in handen. Daarna kan de commissie J&V aan de commissie die het in handen heeft gekregen, verzoeken het voortouw over te dragen (of die commissie besluit zelf tot overdragen aan J&V).
De Voorzitter en Eerste en Tweede Ondervoorzitter kunnen uiteraard anders besluiten. Of wanneer zij niet unaniem besluiten over inhandenstelling, wordt hiervan mededeling gedaan aan de Kamer en kan deze anders besluiten.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek e-mailprocedure Tijdelijke wet maatregelen covid-19 op 11 juni 2020

Agendapunten