10
jun
Besloten debat
10 juni 2020 14:00
E-mailprocedure

E-mailprocedure fysieke technische briefing kroongetuigeregeling

E-mailprocedure: "E-mailprocedure fysieke technische briefing kroongetuigeregeling"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 14:20
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure fysieke technische briefing kroongetuigeregeling
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat er geen meerderheid is voor het plannen van een fysieke technische briefing over de kroongetuigeregeling voor het zomerreces.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 14:08
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure fysieke technische briefing kroongetuigeregeling
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Op donderdag 4 juni jl. heeft uw commissie naar aanleiding van de brief ‘Reactie op verzoek commissie over de planning uitwerking structurele middelen aanpak ondermijnende criminaliteit’ (Kamerstuk 29911, nr. 278) besloten graag voor het zomerreces een besloten technische briefing te willen plannen over de kroongetuigeregeling.
 
Navraag bij het ministerie heeft opgeleverd dat de voorkeur (van het OM) uitgaat naar een fysieke briefing. Gelet op het feit dat dit gevolgen heeft voor het maximaal aantal te plannen fysieke commissieactiviteiten (maximum is gesteld op 7 per commissie, op dit moment zijn er 5 voor uw commissie gepland), verneem ik graag of u deze briefing in fysieke vorm voor het zomerreces wilt plannen.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 10 juni a.s. om 14.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met het plannen van een fysieke technische briefing over de kroongetuigeregeling voor het zomerreces.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure verzoek fysieke technische briefing kroongetuigeregeling op 10 juni 2020

Agendapunten