Debat geweest
8 juni 2020 | 12:00 - 13:00
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering: voorstel van het lid Bruins (CU) inzake rondetafelgesprek Luchtvaart en corona op 17 juni 2020

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering: voorstel van het lid Bruins (CU) inzake rondetafelgesprek Luchtvaart en corona op 17 juni 2020"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering extra procedurvergadering Programmavoorstel rondetafelgesprek Luchtvaart en corona
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurvergadering Programmavoorstel rondetafelgesprek Luchtvaart en corona d.d. 8 juni

Deelnemers


Agendapunten

1
Programmavoorstel van het lid Bruins (CU) voor een rondetafelgesprek Luchtvaart en corona op 17 juni 2020 9.30-12.30 uur