Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476)

De vergadering is geweest

11 juni 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND)

    Te behandelen:

    Loading data