Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476) op 11 juni 2020

Agendapunten

1
Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND)

Te behandelen: