Algemeen overleg : Videoconferentie van de EU Landbouw- en Visserijministers op 29 juni 2020

De vergadering is geweest

24 juni 2020
9:30 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 29 juni 2020 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 23 juni 2020.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • T.C. de Groot (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • B. Madlener (PVV)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda videoconferentie voor landbouw- en visserijministers van de EU 29 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de videoconferentie van de EU Landbouw- en Visserijministers op 13 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Videoconferentie voor landbouwministers 8 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 27 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitbraak hoogpathogene vogelgriep (HPAI) serotype H5N8 in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkelingen inzake vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) gewasbescherming vergadering van mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  ICES advies pulsvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Exporten levend vee

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Roadmap preventie Afrikaanse varkenspest

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van de kabinetsreactie op openbare consultatievragen van de Europese Commissie voor de evaluatie van de EU-dierenwelzijnsstrategie 2012-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Appreciatie van het voorstel inzake ELFPO-steun vanwege COVID-19-uitbraak

  Te behandelen:

  Loading data