Algemeen overleg : Landbouw- en Visserijraad op 29 en 30 juni 2020 - vangt een half uur eerder aan

De vergadering is verplaatst

24 juni 2020
10:00 - 13:00 uur
SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 29 en dinsdag 30 juni 2020 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 23 juni 2020.

Bijlage