Algemeen overleg

Jeugd

Algemeen overleg: "Jeugd"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg - Jeugd - 23 juni 2020, 16.00 - 22.00 uur; agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2020, over Jeugd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Jeugdhulp
15
Uitvoering van de moties van het lid Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorgen (Kamerstuk 31497-352) en over pilots met collectieve financiering van zorg en onderwijs (Kamerstuk 31497-353)

Te behandelen:

16
Kindermishandeling en huiselijk geweld
21
Reactie op evaluatierapport Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) over uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Te behandelen: