Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers (35406)

De vergadering is geweest

20 mei 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

    Te behandelen:

    Loading data