Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers (35406)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers (35406)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers (35406) op 20 mei 2020

Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

Te behandelen: