Notaoverleg

Eurogroep

Notaoverleg: "Eurogroep"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie notaoverleg Eurogroep 7 april 2020
Stenogram
Download Eurogroep (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 april 2020, over Eurogroep

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
De voorzitter stelt voor tijdens het notaoverleg de spreektijd te beperken tot drie minuten per fractie.De minister wordt verzocht bij aanvang van het overleg een mondelinge toelichting te geven, in aanvulling op de geannoteerde agenda, op de tijdens de Eurogroepvergadering te bespreken onderwerpen..
3
Moties ingediend tijdens het Notaoverlag

Te behandelen: