Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justie en Veiligheid op 7 april 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 7 april 2020
Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag van een procedurevergadering d.d. 7 april 2020

Deelnemers


Agendapunten

4
Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Te behandelen:

7
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Te behandelen:

9
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1)

Te behandelen:

11
12
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden

Te behandelen:

14
Brievenlijst