Technische briefing

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Technische briefing: "Ontwikkelingen rondom het coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing over de ontwikkelingen rondom het coronavirus - woensdag 18 maart 2020, 10.00 - 12.30 uur; aanvangstijdstip vervroegd
Bijlage
Download PowerPoint presentatie RIVM over de ontwikkelingen rondom het coronavirus
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 18 maart 2020, over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Deelnemers


Agendapunten

1
Technische briefing verzorgd door:

Details

  • Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM
  • Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist, verbonden aan het Erasmus MC en voorzitter Nederlandse vereniging voor intensive care