30
jan
Besloten debat
30 januari 2020 17:00
E-mailprocedure

Verzoek om besloten technische briefing MH17

E-mailprocedure: "Verzoek om besloten technische briefing MH17 "Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 17:13
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: FW: J&V en BuZa: e-mailprocedure verzoek besloten technische briefing MH17
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een overgrote meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte (plv.) leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Buitenlandse Zaken,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Dam (CDA-fractie), mede namens de fracties van de PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50Plus en SGP.
 
Ik verzoek u uiterlijk hedenmiddag om 17.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 
Van: Dam, van C.
Verzonden: woensdag 29 januari 2020
Aan: Toor van T.  Hessing-Puts, Brechje
Onderwerp: email-procedure besloten technische briefing MH17
 
Geachte griffies J&V en BUZA,
 
Langs deze weg wil ik mede namens de fracties van D66, 50Plus, SGP, PVV, PvdA, GroenLinks, CU en SP vragen een email-procedure te starten om te komen tot een besloten technische briefing inzake MH17. Gelet op het starten van het strafproces begin maart gaat de voorkeur uit naar een briefing voorafgaand aan het voorjaarsreces. Ik verwacht dat tijdens de briefing behoefte is om gebriefd te worden op zowel J&V als BUZA-onderwerpen.
 
Hoewel ik dit verzoek indien namens een meerderheid, lijkt het mij gepast ook fracties die nog niet hebben kunnen reageren via een email-procedure te betrekken in dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
 
Chris van Dam
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek om besloten technische briefing MH17 op 30 januari 2020

Agendapunten