Algemeen overleg : Huis voor Klokkenluiders

De vergadering is geweest

4 maart 2020
16:00 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • T. van Gent (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Acties naar aanleiding van het advies van de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het advies de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport van de Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data