Petitie : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Uitvoerbaarheid Wvggz

De vergadering is geweest

28 januari 2020
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

  • L. Sazias (50PLUS)
  • K. Regterschot (VVD)
  • A. Kuik (CDA)
  • V.A. Bergkamp (D66)
  • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
  • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek NVvP tot aanbieding petitie 'Uitvoerbaarheid Wvggz' voorafgaand aan algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2019