Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Brandweer (is omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg: "Brandweer (is omgezet in schriftelijk overleg)"Deze vergadering is verplaatst naar 19 februari 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Brandweer op 19 februari 2020