Algemeen overleg : Financiële verhoudingen

De vergadering is geweest

2 juli 2020
13:00 - 15:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Financiële positie van gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Actieplan Agenda Toekomst Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapporten herijking gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport McKinsey: Een verstevigd fundament voor iedereen (bijlage van 35300-VIII-160)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Financieel Toezicht op provincie Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorstellen samen trap-op, samen trap-af systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift brief aan gemeenten over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data