Algemeen overleg

Financiële verhoudingen

Algemeen overleg: "Financiële verhoudingen "Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2020, over Financiële verhoudingen
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Financiële verhoudingen 2 juli 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen

Te behandelen: