Procedurevergadering

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 2 juli 2020
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 24 juni 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek om algemeen overleg na het zomerreces
Brief lid / fractie
Download Verzoek kennismakingsgesprek met nieuwe korpschef
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 2 juli 2020

Deelnemers


Agendapunten

11
12
Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij over het gewijzigd amendement van het lid Groothuizen over nadere invulling van werkzaamheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid

Te behandelen:

16
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
18
Uitvoering van de motie van het lid Azarkan c.s. over justitiële aantekeningen als gevolg van handhaving van de coronamaatregelen laten vervallen (Kamerstuk 25295-366)

Te behandelen:

21
Reactie op het verzoek van het lid Wilders over de complete appwisseling tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de burgemeester van Amsterdam inzake de demonstratie van maandag 1 juni 2020

Te behandelen:

28
Reactie op uw verzoek om voorafgaand aan het notaoverleg veiligheid op 8 juni a.s. een geactualiseerde sterkteprognose

Te behandelen:

45
Beschikking van de rechtbank Rotterdam van 16 juni 2020 over een eerder gedaan verzoek tot beëindiging strafzaak ingediend door de advocaat van een van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigster

Te behandelen:

71
Uitvoering van de verschillende aangenomen moties tijdens het AO van 13 juni 2019 en het daarop volgende VAO van 25 juni 2019

Te behandelen:

72
Reactie op de initiatiefnota van het lid Van Wijngaarden ‘Het Nederlands huwelijksrecht discrimineert niet: als vrouw of man ben je in Nederland, ongeacht je afkomst en religie, vrij om je liefdesleven zo in te richten als je wilt’

Te behandelen:

73
Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de e-mail Van Berge Henegouwen Advocaten over verzoek ex artikel 5 Grondwet inzake voorbereiding strafzaken

Te behandelen:

110
Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen en uitvoering gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden

Te behandelen:

114
Stafnotitie - Benoeming vast lid parlementaire toezichtsgroep op Europol (JPSG)
119
Stafnotitie - Conceptmandaat EU-rapporteurschap AVG
122
Brievenlijst
123
Stafnotitie - IVG Cybersecurity