Debat geweest
19 februari 2020 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie aan de minister voor Rechtsbescherming over capaciteit Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 19 februari 2020
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 12 februari
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 19 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

7
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
Evaluatieonderzoek: ‘Afspraak is afspraak? Evaluatie van de eenduidige landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak’

Te behandelen:

26
Beleidsreactie op rapporten 'Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis' en 'Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden'

Te behandelen:

45
Brievenlijst

Te behandelen:

46
Voorstel opvolging motie Van Raak c.s.
47
Verzoek van het lid Van Dam over de digitalisering van de strafrechtketen