Algemeen overleg : Maritiem (tweede termijn)

De vergadering is geweest

3 december 2019
18:30 - 19:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

In de tweede termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 1,5 minuut per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • W.L. Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op toezeggingen, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Maritiem van 5 juni 2019, over de vormgeving van de handhaving varend ontgassen in het najaar van 2019 en bepaling in welke gebieden een ontgassingsverbod geldt

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nieuwe eisen voor de Sea-Watch 3

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vlootvervangingsprogramma Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Schadeafhandeling containercalamiteit Msc Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ongevalscijfers scheepvaart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Mogelijkheden afwijken technische eisen binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet Nederlandse pompen in Vlaanderen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Scheepsbouw en zeescheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag 2018 van het Paris Memorandum of Understanding (MoU) on Port State Control

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Waarschuwing OVV voor grote containerschepen op zuidelijke route boven de Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken van een aantal relevante dossiers op het gebied van binnenvaart, zeevaart en havens en nog openstaande moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitkomst raadgevend overleg ten aanzien van de verwijdering van de Brent olieplatforms

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken rond de afhandeling van de containerramp met de Msc Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Innovatieve vormen van toezicht ILT op de maritieme sector

  Te behandelen:

  Loading data