Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om kabinetsreactie op bericht 'Nederland is corrupter dan we denken'
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 26 november 2019
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 13 november 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst van de procedurevergadering op 26 november 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake gesprek Jezidi slachtoffers

Deelnemers


Agendapunten

3
Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen en voornemen tot opzegging van de Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen

Te behandelen:

4
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
44
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Commissie van Toezicht Detentiecentrum Schiphol aan de hoofddirecteur van DJI over de beperking van arbeidsvervangende recreatie in DC Schiphol

Te behandelen:

78
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2019

Te behandelen:

86
Brievenlijst
87
Kennisagenda J&V
88
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over genitale verminking
89
Stafnotitie - Opzet eerste rondetafelgesprek misdaadgeld