Algemeen overleg : Hulpmiddelenbeleid

De vergadering is geweest

27 november 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Uitwerking maatregelen uit het Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Drie rapporten op het gebied van medische technologie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nivel-onderzoek ‘Kennisvraag Hulpmiddelenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Patiëntveiligheid implantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Drietal recente rapportages van het RIVM: "Transcatheter aortic heart valves in Europe - A market surveillance study" (TAVI), 'Long-term complications of transvaginal mesh implants. A literature review' (Mesh) en Apps under the Medical Devices Legislation

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  NZa onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nza monitor Hulpmiddelenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie Transparantieregister Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 maart 2019, over het bericht ’Bulten en littekens: tientallen bedrijven zetten illegaal lipfiller’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Maatregelen omtrent borstimplantaten naar aanleiding van mogelijke risico's van BIA-ALCL

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsbrief veiligheid implantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  AEDs zonder geldig CE-certificaat

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bloedglucose sensoren Flash Glucose monitoring (FGM) en Continue Glucose Monitoring (CGM)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario (Behandelen voor wat betreft het VWS-domein)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vertraging Eudamed

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data