30
sep
Besloten debat
30 september 2019 14:00
E-mailprocedure

Voorstel voor uitstel van het algemeen overleg Renovatie Binnenhof (dat gepland staat voor 3 oktober 2019)

E-mailprocedure: "Voorstel voor uitstel van het algemeen overleg Renovatie Binnenhof (dat gepland staat voor 3 oktober 2019)"Deze vergadering is geweest

Van: Commissie BiZa
Verzonden: maandag 30 september 2019 14:05
Aan: GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure m.b.t. het voorstel om het AO Renovatie Binnenhof (dat gepland staat voor 3 oktober) uit te stellen met 1 à 2 weken
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Naar aanleiding van de e-mailprocedure met betrekking tot het voorstel om het algemeen overleg Renovatie Binnenhof uit te stellen met 1 à 2 weken, hebben de fracties van VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks, SGP en 50+ ingestemd met het voorstel. De fractie van PVV heeft niet ingestemd met het voorstel en de overige fracties hebben niet gereageerd.
Dit beteken
t dat het voorstel met een ruime meerderheid is aangenomen*.
Het algemeen overleg Renovatie Binnenhof van 3 oktober 2019 zal zo spoedig mogelijk worden geannuleerd en een nieuwe datum wordt u zo spoedig mogelijk voorgelegd.

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
GC Bestuur en Onderwijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Van: Hendrickx F.M.J.
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 16:49
Aan: GC-Commissie-BiZa
CC: Koerhuis, D.; Kops, Alexander; Ronnes, E.; Eijs van J.; Smeulders, P.; Beckerman, S.; Nijboer, H.; Dik-Faber, C.; Krol, H.; Bisschop, R.; Ozturk S.; Kooten van, F.M. (Femke Merel)
Onderwerp: FW: E-mailprocedure voorstel om het AO Renovatie Binnenhof uit te stellen (svp uiterlijk dinsdag 1 oktober a.s. laten weten of u met dit voorstel instemt)
Urgentie: Hoog
 
Geachte leden,
 
Deze ochtend is onderstaand verzoek aan u gemaild maar kennelijk hebben niet alle leden dit verzoek ontvangen.
Daarom ontvangt u het voorstel hierbij nogmaals, ditmaal met de woordvoerders individueel in CC.
 
Met vriendelijke groet,
Frank Hendrickx
 
Griffie Commissies B&O
adjunct-griffier Commissie Binnenlandse Zaken
griffier Commissie Geloofsbrieven
griffier Contactgroep Duitsland
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

 
Van: Commissie BiZa
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 09:53
Onderwerp: E-mailprocedure voorstel om het AO Renovatie Binnenhof uit te stellen (svp uiterlijk dinsdag 1 oktober a.s. laten weten of u met dit voorstel instemt)
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
De leden Middendorp (VVD), Ronnes (CDA), Van Eijs (D66), Beckerman (SP) en Smeulders (GL) doen het voorstel om het AO Renovatie Binnenhof van aanstaande donderdag uit te stellen met 1, maximaal 2 weken.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 30 september a.s. te 14.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* instemt.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

 
 
 
Van: Kok de A.
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 09:36
Aan: Commissie BiZa
CC: Roovers C.; Ronnes, E.
Onderwerp: uitstel AO Renovatie Binnenhof
 
Geachte Commissie-griffier,
 
Wij willen het verzoek doen om het AO Renovatie Binnenhof van aanstaande donderdag met 1 (maximaal 2) weken uit te stellen.
Achtergrond is dat de voorbereidingstijd erg kort is. Vandaag ontvangen we (hopelijk) nog een brief van de staatssecretaris die nog in de fractie besproken moet worden. Het verzoek wordt gedaan door Erik Ronnes (CDA) het is afgestemd met van Eijs (D66), Beckerman (SP), Smeulders (GrLi), en Middendorp (VVD)
Willen jullie een email-verzoek aan alle leden doen?

Met vriendelijke groet,

A.V. (Arjan) de Kok
Beleidsmedewerker Wonen, Ruimte, Water en Circulaire Economie
CDA-fractie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 30805, 2500 GV of Plein 2, 2511 CR den Haag.

 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 30 september 2019

Agendapunten