Algemeen overleg : IVD-aangelegenheden

De vergadering is geweest

12 november 2019
18:00 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Tweede herziene convocatie i.v.m. wijziging datum en tijd (het was 13 november van 10.00 uur tot 12.00 uur) en wijziging bewindspersoon.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • T. van Gent (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 65 Verstrekken van ongeƫvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 64 over de toepassing van selectie bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Opvolging uitspraak Raad van State inzageverzoek Hofstadtaps

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie tweede voortgangsrapportage CTIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Openbaar jaarverslag 2018 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Hoofdlijnen van de voorgenomen evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Te behandelen:

  Loading data