30
sep
Besloten debat
30 september 2019 17:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wetsvoorstel Toegankelijkheid van het hoger onderwijs en taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wetsvoorstel Toegankelijkheid van het hoger onderwijs en taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng verslag wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs, 30-9-2019

Agendapunten

1
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Te behandelen: