13
sep
Besloten debat
13 september 2019 12:00
E-mailprocedure

Verzoek vaststellen inbrengdatum schriftelijk overleg inzake Aanwijzing gemeenten wiet-experimenten

E-mailprocedure: "Verzoek vaststellen inbrengdatum schriftelijk overleg inzake Aanwijzing gemeenten wiet-experimenten"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 12:23
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure vaststellen inbrengdatum schriftelijk overleg inzake Aanwijzing gemeenten wiet-experimenten
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 12 september 2019 17:16
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure vaststellen inbrengdatum schriftelijk overleg inzake Aanwijzing gemeenten wiet-experimenten
Urgentie: Hoog
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
In de procedurevergadering hedenmiddag is de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over de brief 'Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen' (Kamerstuk 34997, nr. 29) vastgesteld op 3 oktober 2019.
 
Het lid Van Toorenburg doet in onderstaand bericht het voorstel de inbrengdatum vast te stellen op donderdag 19 september 2019.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 13 september, om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Toorenburg van M.M.
Verzonden: donderdag 12 september 2019 16:36
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: Aanwijzing gemeenten wiet-experimenten
 
Geachte collega,
 
In de PV deed collega Groothuizen het verzoek de inbrengdatum voor de vaststelling van de gemeenten die deel zullen nemen aan het wiet-experiment naar voren te halen. Daarop stelde ik 1 week voldoende tijd voor een inbreng te vinden gelet op de beperktheid van het onderwerp. Hierbij ben ik er dus vanuit gegaan dat de inbrengtermijn op 1 week is gezet (en niet met 1 week is vervroegd). Dat luistert nauw gelet op termijnen die zijn afgesproken.
 
Vriendelijke groet,
 
mr. dr. Madeleine M. van Toorenburg
CDA Tweede-Kamerfractie
 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek vaststellen inbrengdatum schriftelijk overleg inzake Aanwijzing gemeenten wiet-experimenten op 13 september 2019

Agendapunten