Rondetafelgesprek : Afvalimport

De vergadering is geweest

1 oktober 2019
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(programma en tijdstip gewijzigd)

De leden Ziengs (VVD), Von Martels (CDA), Van Eijs (D66), Laçin (SP) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld voor dit rondetafelgesprek.

Bijlage

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Scope:

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een importheffing aangekondigd voor buitenlands afval om de import van afval te ontmoedigen. De afgelopen jaren is de hoeveelheid geïmporteerd afval flink toegenomen (in 2010 was dat 55 kiloton, in 2017 was dat 1900 kiloton). Inmiddels is een kwart van het in Nederland verbrande afval afkomstig uit het buitenland.

  Centrale vraagstelling
  Wat zijn de te verwachten effecten van een importheffing? Wat is de relatie tussen de importheffing en onze recyclingsdoelen? Ontstaat er juist wel of niet een prikkel om te recyclen?
   
  Deelvragen
  • Kiezen we voor een afvalvrije economie of voor het benutten van de restwarmte uit afvalverbranding?
  • Als we kiezen voor allebei (restwarmte uit afvalverbranding én een circulaire economie) zijn we dan impliciet akkoord met afvalimport? Wat zijn de consequenties daarvan? Wat gebeurt er als bijvoorbeeld Engeland haar afval beter gaat scheiden?
  • Wat zijn de consequenties voor het klimaat? Wat is bijvoorbeeld de klimaatschade van het vervoer, van de alternatieve verwerking en van de alternatieve wijze van verwarmen? Brengt het onze CO2-doelstellingen dichterbij?
 2. 2

  Programma:

  Blok 1: Afvalverbrandingsindustrie 16.30 - 17.30 uur
  1. Robbert Loos, directeur Vereniging Afvalbedrijven
  2. Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede (Twence Afvalverwerkingsbedrijf)
  3. Robert Corijn voorzitter van de RDF Industry Group
   
  Blok 2: NGO’s 17.30 - 18.00 uur
  1. Rob Buurman, directeur Recyling Netwerk Benelux
  2. Jelmer Vierstra, Natuur en Milieu

  Blok 3: Wetenschap 18.00 - 18.30 uur
  1. Maarten Bakker, TU Delft
  2. Ardi Dortmans TNO
  3. Jacqueline Cramer, Universiteit Utrecht, afgemeld
  4. Ernst Worrell, Universiteit Utrecht, afgemeld
   
   
 3. 3

  Position papers:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data