09
sep
Besloten debat
9 september 2019 10:00
E-mailprocedure

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek Van Raan (PvdD) om nadere duiding berichtgeving VVR

E-mailprocedure: "[E-MAILPROCEDURE] Verzoek Van Raan (PvdD) om nadere duiding berichtgeving VVR"Deze vergadering is geweest
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

Het lid Van Raan (PvdD) stelt voor om de minister van I&W te verzoeken nog voor het AO Luchtvaart op 11 september a.s. een brief naar de Kamer te sturen met een reactie op en duiding van de berichtgeving dat de VVR zou zijn goedgekeurd door Brussel.
Graag verneem ik uiterlijk maandag 9 september a.s. om 10.00 uur (graag via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) of u kunt instemmen met het voorstel. Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.

Met vriendelijke groet,

Benjamin Koerselman
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure IenW 9 september 2019 - Verzoek om nadere duiding berichtgeving VVR

Agendapunten