Algemeen overleg

Rechtspraak

Algemeen overleg: "Rechtspraak "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg over rechtspraak op 26 september 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 september 2019, over Rechtspraak

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op een vraag van het lid Buitenweg, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rechtspraak van 31 januari 2019, over het bestaan van een jaarlijks EU mechanisme ter versterking van democracy, rule of law and fundamental rights

Te behandelen: