Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Internationale misdrijven (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Internationale misdrijven (tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar 6 november 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg over internationale misdrijven op 26 september 2019