Algemeen overleg

Lokale, regionale en streekomroepen

Algemeen overleg: "Lokale, regionale en streekomroepen"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 2 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Lokale, regionale en streekomroepen, 11-9-2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Toegezegd gesprek met de RPO en stand van zaken uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Kamerstuk 35000-VIII-132)

Te behandelen:

3