Algemeen overleg

Lokale, regionale en streekomroepen

Algemeen overleg: "Lokale, regionale en streekomroepen"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 2 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 september 2019, over Lokale, regionale en streekomroepen
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Lokale, regionale en streekomroepen, 11-9-2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Toegezegd gesprek met de RPO en stand van zaken uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Kamerstuk 35000-VIII-132)

Te behandelen:

3