Technische briefing

PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2024

Technische briefing: "PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2024"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2024 op 1 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten