Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek over burenoverlast

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek over burenoverlast "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene convocatie rondetafelgesprek burenoverlast op 2 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Gewijzigd programma rondetafelgesprek Burenoverlast

Details

 
Aan het rondetafelgesprek nemen deel (één blok van 15.00 uur tot 17.00 uur).
  • Dhr. M. Vols (hoogleraar woonoverlast Rijks Universiteit Groningen).
  • Dhr. M. Norder (voorzitter Aedes).
  • Mw. L. van der Meijs (burgemeester van de gemeente Doesburg) namens de VNG.
  • Mw. F. Westenberg (senior beleidsmedewerker) namens de Woonbond.
  • Mw. K. Steverink (adviseur) Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV).
  • Mw. F. Saathof (eigenaar en oprichter) Bureau Woon Talent. 
     
*) De heer Ostendorp heeft zich helaas moeten afmelden voor dit rondetafelgesprek vanwege een overlijden in de persoonlijke sfeer.
*) Helaas is er niemand van de Politie Nederland in de gelegenheid om deel te nemen aan dit rondetafelgesprek.