Algemeen overleg

Belastingdienst

Algemeen overleg: "Belastingdienst"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 september 2019, over Belastingdienst
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie AO Belastingdienst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijden per fractie 5 minuten*
4
Reactie op verzoek commissie om een update aangaande het tijdpad van het ADR-onderzoek naar het uitnodigingenbeleid bij de erfbelasting en de publicatie daarvan

Te behandelen:

8
Resultaten steekproef op niet handmatig beoordeelde aangiften Vpb 2016 en de resultaten van de behandeling van aangiften Vpb 2016

Te behandelen:

10
Reactie op verzoek commissie over de omvang van het illegaal handelen van de Belastingdienst bij het bestrijden van toeslagenfraude

Te behandelen: