Hoorzitting / rondetafelgesprek

Wonen en Zorg voor Ouderen

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Wonen en Zorg voor Ouderen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek - Wonen en Zorg voor Ouderen - 30 september 2019 - 14.00 - 16.30 uur - namen genodigden toegevoegd

Agendapunten

1
Rondetafelgesprek Wonen en Zorg voor Ouderen
2
Blok 1: Woonbehoefte van ouderen (14.00 – 14.35)

Details

1. Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO   
2. Drs. Jan Brinkers, beleidsadviseur KBO-PCOB
3. Dr. Femke Daalhuizen, onderzoeker sector Verstedelijking en  Mobiliteit, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
   
3
Blok 2: Ontwikkelopgave verpleeghuizen (14.40- 15.35 uur)

Details

1. Drs. Rick Hogenboom, lid kerngroep Wonen en Zorg ActiZ, directeur-bestuurder De Posten Enschede
2. Prof. dr. Mirella Minkman, lid Raad van Bestuur Vilans (directeur    Innovatie en Onderzoek) en bijzonder hoogleraar Innovatie van Organisatie en Bestuur van de langdurige integrale zorg, Universiteit Tilburg
3. Dr. Arjen van der Meer, manager zorg ABF Research
4. Drs. Petra van Holst-Wormser, algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland
5. Mr. Peter Boerenfijn, directeur-bestuurder ouderenhuisvester Habion
4
Blok 3: Passend wonen buiten het verpleeghuis (15.40-16.25 uur)

Details

1. Drs. Cees van Boven, voorzitter Raad van Bestuur van woningcorporatie Woonzorg Nederland  
2. Drs. Maarten van Poelgeest, ‘aanjager’ wooncoöperaties
3. Hassan Najja MBA, directeur-bestuurder SOR Woningcorporatie
    Rotterdam
4. Drs. Bas Kurvers, wethouder (VVD) te Rotterdam, portefeuillehouder
    Bouwen, Wonen en Energietransitie
 
5
Position papers

Te behandelen: