Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34541)

De vergadering is geweest

12 september 2019
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

    Te behandelen:

    Loading data