Wetgevingsoverleg

Water

Wetgevingsoverleg: "Water"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie wetgevingsoverleg Water d.d. 11 november
Stenogram
Download Water (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 november 2019, over het begrotingsonderdeel water

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden:

Details

Respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 10 en 5; VVD 13 en 6; GL 8 en 4; CDA 10 en 5; SP 8 en 4; D66 10 en 5; PvdA 6 en 3; CU 5 en 2,5; PvdD 5 en 2,5; 50PLUS 5 en 2,5; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; FvD 3 en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1, en 0,5.
2
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Details

voor wat betreft de wateronderdelen

Te behandelen:

6
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-J)

Te behandelen:

18
22
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: