E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel Ziengs (VVD) om omzettingstabel van huidige wetten naar Omgevingswet

De vergadering is geweest

24 juni 2019
12:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Het lid Ziengs (VVD) stelt voor de staatssecretaris te verzoeken om een omzettingstabel van de huidige wetten naar de Omgevingswet. Hierbij zal worden verzocht hoe de huidige wetsartikelen in het wetsvoorstel worden omgezet, welke wetsartikelen worden opgenomen in AMVB’s en welke wetsartikelen reeds zijn omgezet. De staatssecretaris zal worden verzocht haar reactie, met het oog op de behandeling van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet (in concept gepland volgende week donderdag), uiterlijk woensdag 26 juni a.s. aan de Kamer te doen toekomen.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 24 juni om 12.00 uur (graag via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) of u kunt instemmen met het voorstel. Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
Brenda Schuurkamp
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel Ziengs (VVD) om omzettingstabel van huidige wetten naar Omgevingswet

    Te behandelen:

    Loading data