Rondetafelgesprek

Toegang tot ov-data

Rondetafelgesprek: "Toegang tot ov-data"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Toegang tot ov-data d.d. 10 september

Deelnemers


Agendapunten

1
Scope

Details

Wie gaat er over de toegang tot openbaar vervoersdata (ov-data)? Kunnen ov-data worden gedeeld en zo ja met welk doel? Worden ov-data op dit moment al gedeeld door beheerders van ov-data? Wat is de winst van het delen van ov-data voor hergebruikers en eindgebruikers? Wat zijn belemmeringen voor het delen van ov-data?
2
Doel

Details

Het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden voor hergebruikers en eindgebruikers om toegang te krijgen tot ov-data.
Op dit moment worden ov-data binnen verschillende sectoren niet breed gedeeld of zijn deze zelfs geheel ontoegankelijk. De politieke wens om data te delen -aldus een motie De Boer en Van Veldhoven uit 2016 (Kamerstuk 23 645, nr. 630)- is er wel. Met het rondetafelgesprek willen we onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor het delen van data en mogelijke oplossingen daarvoor.
3
Programma:

Details

1. Ervaringen van beheerders van ov-data 16.30 - 17.15 uur
 • Translink: Roy van den Berg
 • Privacy-jurist: Bart Custers
 • DOVA: Jan van Selm
 • Stichting OpenGeo: Jonathan Seib
2. Hergebruikers van ov-data voor onderzoeksdoeleinden en/of commerciële MaaS toepassingen 17.15 - 17.45 uur
 • CBS: Sylvia Kok-de Vries
 • TU Delft: Ties Brands
 • Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM): Peter Bakker
3. Eindgebruikers ov-data 17.45 - 18.30 uur
 • Rover: Freek Bos
 • Flixbus: Arthur Kamminga
 • Stichting Privacy First: Michiel Jonker
 • Tranzer (app MaaS-toepassingen): Sanneke Mulderink
4
Position papers:

Te behandelen: