Rondetafelgesprek : Toegang tot ov-data

De vergadering is geweest

10 september 2019
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Schonis (D66), Kröger (GL), Laçin (SP) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld voor deelname.

Bijlage

Deelnemers

 • R.A.J. Schonis (D66)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Scope

  Wie gaat er over de toegang tot openbaar vervoersdata (ov-data)? Kunnen ov-data worden gedeeld en zo ja met welk doel? Worden ov-data op dit moment al gedeeld door beheerders van ov-data? Wat is de winst van het delen van ov-data voor hergebruikers en eindgebruikers? Wat zijn belemmeringen voor het delen van ov-data?
 2. 2

  Doel

  Het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden voor hergebruikers en eindgebruikers om toegang te krijgen tot ov-data.
  Op dit moment worden ov-data binnen verschillende sectoren niet breed gedeeld of zijn deze zelfs geheel ontoegankelijk. De politieke wens om data te delen -aldus een motie De Boer en Van Veldhoven uit 2016 (Kamerstuk 23 645, nr. 630)- is er wel. Met het rondetafelgesprek willen we onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor het delen van data en mogelijke oplossingen daarvoor.
 3. 3

  Programma:

  1. Ervaringen van beheerders van ov-data 16.30 - 17.15 uur
  • Translink: Roy van den Berg
  • Privacy-jurist: Bart Custers
  • DOVA: Jan van Selm
  • Stichting OpenGeo: Jonathan Seib
  2. Hergebruikers van ov-data voor onderzoeksdoeleinden en/of commerciële MaaS toepassingen 17.15 - 17.45 uur
  • CBS: Sylvia Kok-de Vries
  • TU Delft: Ties Brands
  • Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM): Peter Bakker
  3. Eindgebruikers ov-data 17.45 - 18.30 uur
  • Rover: Freek Bos
  • Flixbus: Arthur Kamminga
  • Stichting Privacy First: Michiel Jonker
  • Tranzer (app MaaS-toepassingen): Sanneke Mulderink
 4. 4

  Position papers:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data