Hoorzitting / rondetafelgesprek

Toegang tot ov-data

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Toegang tot ov-data"Deze vergadering is geweest
De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Schonis (D66), Kröger (GL), Laçin (SP) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld voor deelname.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Toegang tot ov-data d.d. 10 september

Deelnemers


Agendapunten

1
Scope

Details

Wie gaat er over de toegang tot openbaar vervoersdata (ov-data)? Kunnen ov-data worden gedeeld en zo ja met welk doel? Worden ov-data op dit moment al gedeeld door beheerders van ov-data? Wat is de winst van het delen van ov-data voor hergebruikers en eindgebruikers? Wat zijn belemmeringen voor het delen van ov-data?
2
Doel

Details

Het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden voor hergebruikers en eindgebruikers om toegang te krijgen tot ov-data.
Op dit moment worden ov-data binnen verschillende sectoren niet breed gedeeld of zijn deze zelfs geheel ontoegankelijk. De politieke wens om data te delen -aldus een motie De Boer en Van Veldhoven uit 2016 (Kamerstuk 23 645, nr. 630)- is er wel. Met het rondetafelgesprek willen we onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor het delen van data en mogelijke oplossingen daarvoor.
3
Programma:

Details

1. Ervaringen van beheerders van ov-data 16.30 - 17.15 uur
 • Translink: Roy van den Berg
 • Privacy-jurist: Bart Custers
 • DOVA: Jan van Selm
 • Stichting OpenGeo: Jonathan Seib
2. Hergebruikers van ov-data voor onderzoeksdoeleinden en/of commerciële MaaS toepassingen 17.15 - 17.45 uur
 • CBS: Sylvia Kok-de Vries
 • TU Delft: Ties Brands
 • Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM): Peter Bakker
3. Eindgebruikers ov-data 17.45 - 18.30 uur
 • Rover: Freek Bos
 • Flixbus: Arthur Kamminga
 • Stichting Privacy First: Michiel Jonker
 • Tranzer (app MaaS-toepassingen): Sanneke Mulderink