Algemeen overleg

Stopzetten kinderopvangtoeslag

Algemeen overleg: "Stopzetten kinderopvangtoeslag"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2019, over stopzetten kinderopvangtoeslag
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie AO Stopzetten kinderopvangtoeslag

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijden per fractie 5 minuten*
4
Beantwoording vragen commissie over de toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier

Te behandelen: