Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 10 september 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 10 september 2019, 16.30-17.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25)

Te behandelen:

16
24
27
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over behandeling wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Te behandelen:

42
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 5 september 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -

Plenaire debatten
 1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
 10. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 11. Debat over zzp’ers die de dupe zijn van flexbemiddelaars (aangevraagd door het lid Tielen (VVD), bij de RvW van 3 september 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 2. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 3. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 4. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 5. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 6. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 9. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 10. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 11. Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 juni 2019)
 12. Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 18 juni 2019)

VAO's/VSO's
 1. VAO Arbeidsomstandigheden/ Handhaving (AO d.d. 5 september 2019, aangevraagd door het lid Renkema (GroenLinks))
43
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
 • AO Uitvoering sociale zekerheid - 26 september 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
 • AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 16 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
 • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
 • AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
44
Ongeplande algemeen overleggen
45
Uitkomst email-inventarisatie: Deelname gesprek SCP over publieksmagazine Denkend aan Nederland op 3 oktober 2019,10.30-11.30 uur

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt het gesprek met het SCP over publieksmagazine "Denkend aan Nederland" op 3 oktober 2019 om 10.30-11.30 uur geen doorgang.
46
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek SER Jongeren-rapport Ontplooiingskansen Jongeren op 10 september 2019, 17.30-18.30 uur

Details

Besluit: Er zijn voldoende leden om het gesprek met de SER te laten plaatsvinden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Van Weyenberg (D66), Westerveld (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA) en Bruins (ChristenUnie).
47
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname vertrouwelijke briefing inzake fraudefenomenen door UWV op 12 september 2019, 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: De vertrouwelijk briefing kan, wegens plenaire overlap, geen doorgang vinden op 12 september 2019. Via een emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor de nieuwe datum op 25 september 2019.
49
Aanbod SER voor toelichting op advies 'Diversiteit in de top'
50
Voorstel AFM voor technische briefing over pensioenonderwerpen
55
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
56
Bespreken werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
57
Activiteiten Kennisagenda