Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

25 september 2019
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 september 2019 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Miljoenennota 2020 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Pakket Belastingplan 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wet centraal aandeelhoudersregister

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wet vliegbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over deelnemingen

  Aangehouden in de vorige procedurevergadering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toekomstvisie TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontbinding Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Hoger beroep na uitspraak over ACM-boete voor NS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van het antwoord op de brief van 'SBF moet eerlijk' over toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een conflict met belastingdiensten Nederland-Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over compensatieregeling toeslagen (Bbz)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wob-documenten in relatie tot EDP-onderzoek CAF 11

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiscale moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  ADR rapport opvolging aanbevelingen Gateway Schenk- en Erfbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapporten over de voorbereidingen op een no deal Brexit van de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Invulling vierde pijler 'Cultuur'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  OESO peer review rapport country by country reporting

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het rapport 'Toeslagpartner tegen wil en dank'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsbeleid ten aanzien van het aanbieden aan de Kamer van stukken die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport: Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Opzet beleidsdoorlichtingen Douane, Dienstverlening Belastingdienst en Deelnemingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken implementatie van EU-richtlijnen en kaderbesluiten in het tweede kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsinzet inzake het Stabiliteits- en Groeipact

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Presidency Issues Notes voor de informele Ecofinraad van 13 en 14 september 2019 te Helsinki

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 week 36 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de motie-Omtzigt over "tiering" en gelijke compensatie bij sparen voor pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 13 en 14 september 2019 te Helsinki

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Het ten onrechte stopzetten van kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  EDP onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  ADR-onderzoek naar het uitnodigingenbeleid bij de erfbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op definitief BIT-advies Realisatie Doelarchitectuur Inning

  Te behandelen:

  Loading data