Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Financieel-economische criminaliteit (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg: "Financieel-economische criminaliteit (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus) "Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Financieel-economische criminaliteit op 26 maart 2020